2257

18 USC 2257 INSTRUKCJA: 

SEXRURA.PL nie jest producentem ani sprzedawcą materiałów znajdujących się na stronie internetowej (SEXRURA.PL). Wszystkie prezentowane materiały pochodzą ze źródeł strony trzeciej. Zgodnie z zapisami 18 USC 2257 w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i uwag proszę uprzejmie o bezpośrednie skierowanie swoich zastrzeżeń do dystrybutora lub producenta tych materiałów. 

SEXRURA.PL jest portalem systemu wielodostępowego do klipów wideo i zdjęć, w którym uwzględnia się dodawanie filmów oraz zdjęć przez użytkowników, oraz przeglądanie tej zawartości przez osoby wyłącznie pełnoletnie. SEXRURA.PL zapewnia bardzo dokładną weryfikację pełnoletniości swoich użytkowników, jednak nie jesteśmy w stanie tego dokonać w 100%. 

SEXRURA.PL zastrzega sobie prawo podstawowych procedur weryfikacyjnych: 

-   Wszystkie osoby chcące umieścić materiał wideo muszą być pełnoletnie tz. nie mogą mieć mniej niż 18 lat. 
-   Każdy użytkownik dodający materiał wideo i/lub zdjęcia jest zobowiązany do weryfikacji treści dodawanego materiału wideo oraz zdjęć i oświadcza, że wszyscy aktorzy uczestniczący w tych filmach i/lub zdjęciach są pełnoletni. 

W celu dodatkowej pomocy lub dodatkowych informacji skontaktuj się z administratorem SEXRURA.PL. 

SEXRURA.PL zastrzega sobie prawo usuwania wszystkich materiałów o niestosownej tematyce oraz treści łamiącej prawo obowiązujące na terenie Polski. 

Każda osoba, która uzna oglądany materiał za nielegalny, bezprawny lub szkodliwy społecznie powinna taki fakt zgłosić do administratora SEXRURA.PL, a materiał zostanie niezwłocznie usunięty. 

Zgodnie z oświadczeniem właścicieli serwisów, którzy udostępniają kody embed, wszyscy aktorzy są pełnoletni.